Politički i komunikacioni konsultant

Clear air Turbulence je privatna agencija čiji je osnivač Đorđe Belamarić, politički i komunikacioni konsultant, profesionalni trener za kampanje, politički i poslovni savetnik sa iskustvom od 22 godine rada u Srbiji, zemljama u regionu, državama srednje Evrope, Bliskog i Srednjeg istoka i severa Afrike. Sarađujemo sa trenerima, savetnicima, konsultantima, snimateljima, montažerima, IT stručnjacima I ekspertima za društvene mreže koji su radili u preko trideset država, održali više od 6 hiljada treninga sa skoro 50 hiljada učesnika.

Cilj agencije je da ponudi širok spektar treninga i kompletnog konsaltinga, svim organizacijama i pojedincima koji žele da pojačaju svoju unutrašnju organizaciju, kao i svoje nastupe prema partnerima i javnosti.

Od velike je važnosti za svaku novouspostavljenu demokratiju rad na jačanju nevladinog sektora, političkih partija, javnog sektora i njihov odnos sa gradjanima, kao i prelazak na Integrisanu komunikaciju kako u biznisu, isto tako i u politici. Ovi zahtevi novog vremena i novih, brzih komunikacija zahtevaju sasvim nove veštine, nove pristupe u rešavanju izazova i novo liderstvo.

Misija CaT je da ponudi kompletnu “know how” podršku u ovom procesu.

Naš cilj jeste prenošenje znanja kako bi naši klijenti imali znanje za sprovođenje tehnika u kreiranju politika kako javnih tako i poslovnih i korišćenje novih digitalnih alata za predstavljanje tih politika. Naša uloga trenera, savetnika i konsultanata se zasniva na zastupanju vrednosti koje klijent ima. Svako može da nauči tehnike, ali tehnike bez vrednosti koje promoviše kompanija, politička stranka ili izabrani zvaničnik su samo tehnike.

Specijalizovane usluge

 • Definisanje i implementacija političke / poslovne strategije, Vizije i misije političkih organizacija, lokalne samouprave, državnih institucija i kompanija;
 • Razvijanje i implementacija komunikacione strategije;
 • Formiranje i vođenje komunikacijskog biroa;
 • Osmišljavanja i sprovođenje promotivnih, medijskih i javnih kampanja;
 • Priprema i sprovođenje Lobističkih kampanja;
 • Osmišljavanje, formiranje i upravljanje izbornim kampanjama i izbornim štabovima;
 • Supervizija projekata;
 • Vizuelizacija poruke i Definicija slogana;
 • TV i radio reklame, priprema gostovanja i snimanje emisija, priloga, događaja;
 • Štampani materjali – brošure, plakati, leci;
 • Postavljanje integrisanog sistema komunikacija Eco Sistem i upravljanje on line kampanjama.

 

Šta je trening?

Trening je vid praktičnog obrazovanja sa ciljem sticanja veština primenljivih u praksi. Razlikuje se od predavanja po tome što se u neformalnoj i prijatnoj atmosferi razmenjuju iskustva i znanja, i uvežbavaju razne praktične veštine u obliku simulacije. Aktivno učešće svih prisutnih na treningu je jako poželjno jer se tako stvaraju najbolji uslovi za sticanje novih znanja.

 

 

Treninzi za kampanje su podeljeni u dve grupe: grupu treninga koji se bave istraživanjima i pripremama za kampanju i grupu koja se bavi komunikacijom u kampanji.

 

ISTRAŽIVANJE I PRIPREMA

 1. Faze kampanje
 2. Istraživanje
 3. Kreiranje upitnika
 4. Liderstvo
 5. Određivanje ciljnih grupa
 6. Pisanje projekata
 7. Prikupljanje sredstava
 8. Resursi
 9. Strateško planiranje
 10. Timski rad
 11. Upitnik kao sredstvo za identifikaciju problema
 12. Upravljanje kampanjom
 13. Upravljanje vremenom
 14. Volonteri
 15. Vremensko planiranje

KOMUNIKACIJA

 1. Poruka
 2. Interna komunikacija
 3. Externa komunikacija
 4. Javni nastup
 5. Konferencija za medije
 6. Medijska kampanja
 7. Bilten
 8. Debata
 9. Planiranje događaja
 10. Pregovaranje
 11. Saopštenje za javnost
 12. Štampani materijal
 13. Aktivnosti lidera / glavnih prenosioca poruke